УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

Следните Условия за продажба регулират предлагането и продажбата на продукти на нашия уебсайт (SHOOTTHEPIMPLE.COM). Продуктите, закупени на SHOOTTHEPIMPLE.COM, се продават директно от SHOOT THE PIMPLE LTD, с регистриран офис в България, София 1000, бул. Витоша 1А, офис 420. Номер на търговска регистрация: 206891328. Данъчен код и номер по ДДС: BG206891328.

1. Нашата бизнес политика

1.1 SHOOT THE PIMPLE предлага продукти за продажба на SHOOTTHEPIMPLE.COM.
1.2 SHOOT THE PIMPLE си запазва правото да не обработва поръчки, които не отговарят на неговата бизнес политика.
1.3 Тези Общи условия за продажба изключително регулират предлагането, предаването и приемането на поръчки за покупка на продукти на SHOOTTHEPIMPLE.COM между потребителите на SHOOTTHEPIMPLE.COM и SHOOT THE PIMPLE.

2. Как да сключите договор с SHOOT THE PIMPLE

2.1 За да направите поръчка за покупка на един или повече продукти на SHOOTTHEPIMPLE.COM, трябва да попълните онлайн формуляра за поръчка и да го изпратите електронно на SHOOT THE PIMPLE, следвайки съответните инструкции.
2.2 Формулярът за поръчка съдържа информация за основните характеристики на всеки поръчан продукт и съответната единична цена (включително всички приложими такси и данъци), вида на плащането, което можете да използвате за покупка на всеки продукт, условията за доставка на закупените продукти, метода на доставка и разходите за доставка. На уебсайта можете да намерите референции към условията и реда за връщане на закупените продукти, разходите за доставка и доставка, както и данни за продавача, пощенски и имейл адреси и крайния срок, в който продавачът обещава да достави стоките. Можете също така да намерите информация за условията и реда за упражняване на правото си на отказ и процедурите и сроковете за връщане на закупените продукти, както и информация за обстоятелствата, при които бихте загубили правото си на отказ от договора, съгласно законодателството за защита на потребителите.
2.3 Поръчка се счита за подадена, когато SHOOT THE PIMPLE получи вашия формуляр за поръчка електронно и поръчката е потвърдена като коректна.
2.4 Изпращането на формуляра за поръчка представлява задължение за заплащане на посочената цена. Формулярът за поръчка ще бъде съхраняван в нашата база данни за времето, необходимо за обработка на вашата поръчка, и както е предвидено от закона.
2.5 След като вашият формуляр за поръчка бъде изпратен, SHOOT THE PIMPLE ще обработи вашата поръчка.
2.6 SHOOT THE PIMPLE може да не обработва поръчки, когато те са непълни или некоректни или продуктите вече не са налични. В тези случаи ще ви уведомим по имейл, че договорът не е изпълнен и че SHOOT THE PIMPLE не е изпълнил вашата поръчка за покупка, като посочим причините защо. Ако продуктите, показани на SHOOTTHEPIMPLE.COM, вече не са налични по времето на вашия последен достъп или след като SHOOT THE PIMPLE е получил вашата поръчка, SHOOT THE PIMPLE ще ви уведоми за недостъпността на поръчаните продукти в рамките на десет (10) дни от деня, след като SHOOT THE PIMPLE е получил вашата поръчка.
Ако формулярът за поръчка е изпратен и цената е заплатена за артикули, които вече не са налични, SHOOT THE PIMPLE ще възстанови сумата, заплатена за тези артикули, без необосновано забавяне, и договорът между страните ще се счита за прекратен.
2.7 С изпращането на формуляра за поръчка на SHOOT THE PIMPLE вие безусловно приемате и се задължавате да спазвате разпоредбите на тези Общи условия за продажба във вашия договор с SHOOT THE PIMPLE. Ако не сте съгласни с определени разпоредби на тези Общи условия за продажба, моля, не изпращайте вашия формуляр за поръчка за покупка на продукти на SHOOTTHEPIMPLE.COM.
2.8 След като договорът е сключен, продавачът ще ви изпрати по имейл разписка за поръчката за покупка. С изпращането на формуляра за поръчка вие се съгласявате и приемате тези Общи условия за продажба, както и допълнителните условия, съдържащи се на SHOOTTHEPIMPLE.COM, включително чрез линкове, като например Условия за ползване, Политика за поверителност и Политика за връщане.
2.9 Бихме искали да ви напомним, че всички закупени артикули са предназначени за използване в страната, от която са поръчани. Ако обаче решите да вземете артикулите в друга страна, вие ще носите отговорност за спазването както на законодателството за износ на страната на поръчката, така и на законодателството за внос на страната на дестинация. SHOOT THE PIMPLE не носи отговорност.

3. Гаранции и индикация за цените на продуктите

3.1 На SHOOTTHEPIMPLE.COM ние предлагаме за продажба висококачествени продукти.
3.2 Основните характеристики на продуктите са показани на SHOOTTHEPIMPLE.COM на всяка продуктова страница.
3.3 Цените подлежат на промяна. Проверете крайната цена на продажбата преди да изпратите съответния формуляр за поръчка.
3.4 Поръчки, направени от страна, различна от тази, за която се изпраща, или до адреси, до които SHOOT THE PIMPLE не може да доставя, ще бъдат автоматично анулирани.
3.5 В съответствие със законодателството за защита на потребителите вие ще носите отговорност за всяко намаление на стойността на продуктите, закупени на SHOOTTHEPIMPLE.COM, произтичащо от всяко използване на същите продукти, различно от това, което е необходимо за проверка на тяхната природа, характеристики и функционалност. Следователно, ако решите да упражните правото си на връщане на закупените продукти, SHOOT THE PIMPLE има право да не приеме върнати продукти или да не възстанови пълно сумите, платени за закупени продукти, които са променени от първоначалното им състояние или са повредени.

4. Плащания

4.1 Плащането на цените на продуктите и съответните разходи за доставка и доставка

трябва да бъде направено, като се използва една от процедурите, посочени във формуляра за поръчка. При никакви обстоятелства няма да бъдете таксувани с разходи, по-високи от тези, които действително са направени от Продавача, във връзка с вашия предварително избран метод на плащане.
4.2 В случай на плащане с кредитна или дебитна карта, всички данни (например номер на картата или дата на изтичане) ще бъдат изпратени чрез криптиран протокол до съответната банка, която предоставя услуги за дистанционно електронно плащане, без трети лица да имат какъвто и да е достъп до тях. Такива данни няма да бъдат използвани от SHOOT THE PIMPLE, освен за извършване на процедурата, свързана с вашата покупка, или за издаване на възстановявания в случай на връщане, в съответствие с упражняването на вашето право на връщане на закупени продукти, или за докладване на случаи на измама на полицията. Цената за покупката на продукти и съответните разходи за доставка и доставка, както е посочено във формуляра за поръчка, ще бъдат таксувани от вашата сметка, когато закупените продукти действително бъдат изпратени.

5. Кодове за отстъпка

5.1 Кодове за отстъпка са персонализирани кодове, които ви позволяват да се възползвате от отстъпка при покупка на SHOOTTHEPIMPLE.COM.
5.2 Полето за Код за отстъпка се показва на първата страница на Чекаут.
5.3 Кодове за отстъпка не могат при никакви обстоятелства да бъдат обменяни за пари.
5.4 Не можете да използвате повече от един код за отстъпка на поръчка.

6. Доставка и доставка на продуктите

6.1 За специфични процедури за доставка и доставка на продукти, моля, прочетете условията за доставка на всеки продукт.

7. Право на връщане в съответствие със защита на потребителите

7.1 В съответствие със законодателството за защита на потребителите, можете да върнете продукти, закупени от SHOOTTHEPIMPLE.COM, без никаква санкция и без да посочвате причината, в рамките на четиринадесет (14) дни от получаването на закупените продукти на SHOOTTHEPIMPLE.COM.
7.2 След като сте упражнили правото си да се оттеглите от договора, трябва да върнете продуктите на Продавача, като ги изпратите на спедитора за изпращане в рамките на четиринадесет (14) дни от момента, в който сте информирали Продавача за решението си да се оттеглите от договора.
7.3 Можете да намерите повече подробности за нашата политика за връщане в раздела Политика за връщане на нашия уебсайт.

8. Поверителност

Можете да намерите информация за това как обработваме вашите лични данни, като кликнете върху нашата Политика за поверителност.

9. Обезщетение

Информацията за съставките, използвани в козметичните продукти на SHOOTTHEPIMPLE.COM, показана на уебсайта, не е предназначена да бъде, нито трябва да се интерпретира като съвет или препоръка за използване на определен козметичен продукт. Ако имате въпроси относно използването на даден козметичен продукт, моля, прегледайте етикета на продукта, свържете се с нас или се консултирайте с медицински специалист.
С използването на този уебсайт потвърждавате и приемате, че информацията, показана тук, включително всяка информация, предоставена от експерти или медицински специалисти, е предназначена само за общи информационни цели. Нашите продукти не могат да причинят здравословни проблеми. По ваше усмотрение винаги търсете съвет от медицински специалист или друга квалифицирана помощ във връзка с въпроси, които може да имате относно медицинско състояние.
Интерпретацията на всяка информация, предоставена на този уебсайт, е изцяло на ваш риск.

10. Приложимо законодателство

Тези Общи условия за продажба се управляват от европейското законодателство.
Моля, имайте предвид, че Европейската комисия предоставя платформа за алтернативно извънсъдебно разрешаване на спорове, достъпна на уебсайта http://ec.europa.eu/odr

11. Поправки и актуализации

Общите условия за продажба могат да бъдат изменяни от време на време поради нови закони и разпоредби или други причини. Новите Общи условия за продажба влизат в сила от датата на публикуването им на SHOOTTHEPIMPLE.COM.
Актуализирано на 04/07/2020